Firewall jako základní zabezpečení síťového provozu

Jestliže provozujete a využíváte počítačovou síť, neměli byste opomíjet ani na adekvátní zabezpečení. To dnes nepředstavují pouze antivirové programy, jak by si mohl, kdo myslet. Investovat můžete, respektive byste měli i do síťových zařízení, díky nimž zabezpečíte síťový provoz. Taková zařízení jsou označována, jako firewall.

Firewall – Vývoj a historie

Tento způsob zabezpečení se začal objevovat už v osmdesátých letech minulého století, na počátku rozmachu internetu. V tomto směru lze zmínit tři generace, které postupem času přišly s něčím novým. O tom se můžete přesvědčit v níže uvedené tabulce.

GeneraceSpecifikace
První generaceFiltrování paketů
Druhá generaceStavové filtry
Třetí generaceAplikační vrstva
Následující generaceRozšiřování dosud používaného
Jednotlivé generace firewallu a jejich vývoj.

Tento typ zařízení umístěného v síti ve své podstatě chrání vše, co se nachází za ním. Chrání počítačovou síť před útočníky, k čemuž využívá řadu předdefinovaných pravidel a politik.

Jaké jsou druhy firewallů?

Na firewall lze pohlížet ze dvou odlišných úhlů pohledů. Na základě nich ostatně existuje i dvojí dělení. První skupinu tvoří síťové firewally, což jsou samostatná hardwarová řešení, jejichž výsledkem je ochrana dané počítačové sítě. Druhou kategorii prezentují personální firewally. Ty se pojí s koncovými zařízeními v podobě počítačů a notebooků. I díky tomu může být minimalizován spyware.

Firewall jako strážce vstupu do pevnosti

Tato důmyslná síťová zařízení v rámci své funkčnosti kontrolují jednotlivé pakety. Kontrolují například to, jaký paket zahájil komunikaci a jakou má následnou podobu. Firewally zároveň filtrují jednotlivé informace ve všech vrstvách, od těch fyzických, přes síťové, až po transportní. Moderní zařízení tohoto typu dokáží do nejmenšího detailu kontrolovat filtrovaný obsah. Právě díky tomu dochází k velice rychlé a důmyslné detekci jednotlivých útoků zvenčí, respektive z internetu.

Firewall zároveň přeruší jakoukoliv nechtěnou komunikaci směrem ven. Jde tedy o kompletní řešení na vstupu počítačové sítě, které byste rozhodně neměli podceňovat. Jeho možnosti nastavení jsou široké a zároveň vyžadují určitou znalost této problematiky.