Příplatky za práci, o kterých byste měli vědět

Příplatky za práci jsou důležité pro všechny, kdo vykonávají jakoukoliv činnost a pobírají za ni mzdu či plat. Existuje velká spousta příplatků, na něž mají zaměstnanci nárok a mnozí o tom ani netuší. Podstatné je zmínit, že příplatky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. Jedná se příplatky různého typu.

  • Příplatek za svátek
  • Příplatek za ztížené pracovní prostředí
  • Přesčas a mnohé jiné

Nenechte se v práci obalamutit a mějte představu o tom, jak vysoké příplatky za práci vlastně můžete obdržet. Zároveň Vám prozradíme další důležitou a zásadní věc, kterou je rozdíl mezi mzdou a platem.

Co si představit pod pojmem plat

Když se řekne plat, každý jistě správně tuší, že se jedná o finanční odměnu za vykonanou činnost. Jde o peníze pro zaměstnance některé z veřejných institucí. Slovo mzdy v tomto případě není na místě. Veřejný sektor je spojen s platem, platovými tabulkami a příplatky za práci.

PředmětHodnota
Výše platuUrčuje platový tarif
Platový tarifPlatová třída a platový stupeň
Potvrzení o platuPlatový výměr
Veřejné instituceObce, stát, státní fond a jiné
Vše, co byste měli vědět o platu a platovém tarifu.

Plat Vám přijde na účet, což si pochopitelně můžete zkontrolovat prostřednictvím internetového bankovnictví. Plat ve veřejném sektoru se týká také příspěvkových organizací a dalších institucí.

Význam slova mzda

V rámci vysvětlení zmiňované terminologie nesmíme zapomínat i na mzdu a příslušné příplatky za práci. Mzda je obecně odměnou za pracovní činnost vykonanou pro daného zaměstnavatele. Mzda je vyplácena v soukromém sektoru, liší se tedy od platu ve veřejném segmentu.

Se mzdou jako takovou se pojí mzdový list, který musí obsahovat všechny potřebné náležitosti.

Karolína F., účetní.

Mzda se skládá z pevné a pohyblivé složky. Tu druhou tvoří příplatky za práci, prémie, osobní ohodnocení a odměny. A právě jednotlivým příplatkům za práci se budeme věnovat v následujících řádcích. Podrobněji Vás seznámíme se všemi druhy příplatků napříč soukromým a veřejným sektorem.

Peníze, které obdržíte právě prostřednictvím příplatků v práci.

Základní příplatky za práci

Pojďme se na příplatky za práci podívat skutečně do detailu. To znamená, že začneme tím nejzákladnějším a nejobecnějším příplatkem. Tím je osobní příplatek týkající se primárně zaměstnanců ve veřejném sektoru.

  • Vychází z nejvyššího platového stupně a platové třídy
  • Udělování je za dlouhodobě kvalitní pracovní výsledky
  • Jeho výše může být až 50 % platového tarifu

Osobní příplatek za práci je víceméně udělován těm, kdo zjednodušeně řečeno pracují více než ostatní a nad rámec svých povinností. Tento příplatek je ale pouhým odrazovým můstkem v seznamu nejrůznějších příplatků.

Příplatky za práci ve formě vedení

Další velice příjemný příplatek je za vedení. Pokud jste vedoucím zaměstnancem a máte pod sebou řadu lidí, máte opět nárok na peníze k dobru. Přece jenom, kontrolujete práci ostatních a mnohdy nesete i zodpovědnost za jejich odvedenou činnost. Výše příplatku se odvíjí dle konkrétního stupně vybraného subjektu.

StupeňVýše příplatku
I. stupeň5 až 30 %
II. stupeň15 až 40 %
III. stupeň20 až 50 %
IV. stupeň30 až 60 %
Jak je to s příplatky za práci v rámci vedení zaměstnanců a pracovníků?

Příplatky za práci ve vedení pochopitelně ovlivňuje náročnost řízení a jeho celkový rozsah. Pokud tedy spadáte do skupiny vedoucích, rozhodně si pohlídejte výši takového příplatku.

Příplatky za práci v noci

V nejrůznějších průmyslových oborech je běžným jevem, že fabriky fungují nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Potom je zřejmé, že noční směně se určitě nevyhnete. I za takovou práci Vám v „neběžnou“ pracovní dobu náleží odpovídající příplatek.

Příplatek za noční směnu by měl činit 10 % průměrné hodinové mzdy zaměstnance.

Radek S., personalista.

Ještě bychom chtěli zmínit, že příplatky za práci v noci se týkají pouze těch pracovních směn, které jsou realizovány v době od 22 do 6 hodin. To znamená, v práci musíte setrvat přes noc. Pracovníci ve státním sektoru mají nárok dokonce na 20 % z průměrného hodinového výdělku.

Peníze v peněžence Vám mohou vykouzlit právě tučné a bohaté příplatky v práci.

Kdy máte nárok na další příplatky?

Ve výčtu příplatků za práci lze samozřejmě pokračovat. Je jich totiž více než dost. Typickým příkladem jsou přesčasy. Pakliže v práci zůstanete déle, než je zdrávo, máte nárok na příplatek a odměnu navíc. V tomto případě je to příplatek za práci za přesčas.

  • Pouze, pokud není zahrnut automaticky ve mzdě
  • Jeho výše je 25 %
  • Vypočítává se z průměrné hodinové mzdy

Příplatek za přesčas je jedním z mnoha, které nemusí mít formu peněžitou. Alternativou je placené náhradní volno. To budete čerpat po dohodě se svým zaměstnavatelem a vedoucím.

Příplatky za práci o víkendu a ve svátek

Naprosto běžné jsou víkendové pracovní směny. I když jde o neoblíbenou činnost, kdy všichni ostatní relaxují a Vy musíte do zaměstnání, na druhou stranu Vás čeká odměna. Ta má formu příplatku za víkend. Podrobnosti o tomto příplatku se dočtete v níže uvedené tabulce.

PředmětHodnota
DnySobota a neděle
Soukromý sektorMinimálně 10 %
Veřejný sektor25 %
VýpočetPrůměrný hodinový výdělek
Víte, jak je to s příplatky v okamžiku, kdy musíte pracovat přes víkend?

Do práce můžete být povoláni nejenom o víkendu, kdy jiní odpočívají. Může to být také ve státní svátek. V takovém případě na Vás čekají asi ty nejlepší příplatky. Výše tohoto příplatku je 100 %, alternativou se stává náhradní volno. To vše závisí na dohodě se zaměstnavatelem a vedoucím.

Příplatky za práci ve zhoršením prostředí

Nárok na peněžní odměnu navíc mají také zaměstnanci pracující ve ztíženém pracovním prostředí. Mohou to být kupříkladu znečištěné prostory a podobně. Mezi ztěžující vlivy může patřit i nadměrný hluk nebo tlak. Třeba u tlaku je udávána hraniční hodnota 400 kPa. Tento příspěvek je aktuálním tématem především pro pracovníky v soukromém sektoru. V tom veřejném taková prostředí pravděpodobně nejsou.

Příspěvek za práci ve zhoršeném pracovním prostředí činí 10 %. Jde o minimální výši, která může být na základě rozhodnutí zaměstnavatele vyšší.

Petr S., personalista.

Setkat se pochopitelně můžete nejenom se standardními příplatky za práci, ale také s těmi nestandardními a atypickými. Na ně se zaměříme v následujících řádcích.

Nejlepší je odměna v podání příplatku za práci a to pěkně z ruky do ruky.

Ostatní příplatky za práci

Příplatků v zaměstnaní může být samozřejmě daleko více než jen ty, o nichž jsme se doposud zmínili. Typickým představitelem je zvláštní příspěvek při práci v zátěži. Víceméně se může jednat o zátěž, která je nebezpečná pro zdraví člověka. Jedním z příkladů je neuropsychická zátěž. Konkrétní zátěž je zařazena do příslušné skupiny a finančně ohodnocena. Stupňů je celkem pět, přičemž výše příspěvku se pohybuje od 500 Kč do 10 000 Kč.

Příspěvky za práci v otázkách a odpovědích

Pojďme se zaměřit i na jiné pracovní příspěvky. Prostřednictvím následujících otázek a odpovědí Vám prozradíme další hodnotné informace týkající se ostatních příspěvků. Zjistíte něco o rozdělené směně, ale i o pedagogické činnosti.

Jak je to s příspěvkem za rozdělenou směnu?

U práce, která je rozdělena na dvě směny, mezi nimiž je časový úsek alespoň dvě hodiny, Vám bude náležet finanční odměna ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku.

Jak vysoké jsou příplatky pro pedagogické pracovníky?

Výše příspěvků se hodně odvíjí od toho, o jakou specializovanou činnost se jedná. Obvykle je to ve výši 1 000 Kč až 2 000 Kč.

Jaké jsou další příplatky za práci?

Je to třeba příplatek za speciální pracovní úkon, obtížný pracovní režim a mnohé jiné. Tyto příplatky standardně spadají do sekce zvláštních příplatků.

Může být osobní příplatek ve výši až 100 %?

Ano, týká se to primárně uznávaných odborníků, kteří mají nejvyšší stupeň příslušné platové třídy. Jde povětšinou o 10. až 16. platovou třídu.

Jaké jsou činnosti specializovaného pedagogického pracovníka?

Příspěvky dostávají například pracovníci zaměřující se na logopedii, sociálněpatologické jevy a na environmentální výchovu.

S příspěvkem na přilepšenou

Nyní už víte, na co máte jako zaměstnanci v soukromém a veřejném sektoru nárok. Pokud tedy vykonáváte nějakou atypickou a nestandardní činnost prezentovanou výše, musíte za ni dostat i patřičně zaplaceno. Nenechte se v zaměstnání odbýt, protože existuje zákoník práce, který do značné míry koriguje výši těchto příspěvků. Na druhou stranu myslete na to, že výše některých příspěvků je přímo v rukou Vašeho zaměstnavatele.

Publikováno: 29. 03. 2023

Kategorie: Finance

Autor: TomasMusk

Tagy: mzda | noční | plat | přesčas | příplatek | příplatky | příplatky za práci | svátek | víkend | zaměstnavatel