Šifrování e-mailů – Zvyšte bezpečnost své komunikace

Komunikace na internetu může být zabezpečená a nezabezpečená. Většina z nás určitě touží po první variantě. Bezpečnost se ostatně nemusí týkat jen samotného procházení internetem, ale také konkrétní komunikace. Na mysli máme šifrování e-mailů. Vždyť právě e-mail je jedním z nejpoužívanějších komunikačních nástrojů vůbec.

Jaké jsou způsoby šifrování e-mailů?

V tomto směru se lze zmínit o dvou typech zabezpečení. Jedním z nich je šifrovaná komunikace mezi poštovním klientem a poštovním serverem. Další variantou je šifrování konkrétní e-mailové zprávy. Druhý způsob je pochopitelně bezpečnější, protože nezašifrovanou zprávu si může přečíst správce poštovního serveru. Tím pádem není šifrování e-mailů stoprocentní tak, jak by si asi většina uživatelů představovala.

Nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se šifrování

Abychom Vás s touto problematikou seznámili co možná nejvíce, přinášíme Vám několik otázek a odpovědí. V nich naleznete všechny podstatné informace související se zabezpečením e-mailových zpráv.

Jaké se používají šifrovací protokoly?

Šifrování e-mailů je řešeno prostřednictvím protokolů, jakými jsou S/MIME, OpenPGP a Bitmessage. Pokud jde o komunikaci mezi klientem a serverem, zmínit je třeba protokol TLS.

Co je to asymetrická šifra?

Ta je využívána v kombinaci s veřejným klíčem. Slouží k šifrování konkrétního e-mailu mezi příjemcem a odesílatelem. Oba dva totiž disponují veřejným, a hlavně privátním klíčem, který by měl být soukromý.

Kdo nejčastěji používání šifrování e-mailových zpráv?

Jsou to především ti, kdo nechtějí, aby někdo přečetl obsahovou část takové zprávy. Typickým příkladem jsou například novináři.

Souvisí elektronický podpis se zabezpečením e-mailu?

Nikoliv. Elektronický podpis prokazuje, že konkrétní email byl podepsán danou osobou. Nijak ho tedy nezabezpečuje.

Co si představit pod zkratkou S/MIME?

Tato zkratka má celý název Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších standardů zabezpečení elektronické pošty. S tímto protokolem souvisí autentizace, zabezpečení a integrita zpráv. Speciální verze protokolu MIME sloužící pro šifrování a podepisování. S tímto protokolem se často pojí i protokol CMS neboli Cryptographic Message Standard.