komunikace s umělou inteligencí gpt-4

Chat Gpt 4

GPT-4: Revoluce v komunikaci s umělou inteligencí?

Co je GPT-4? GPT-4 je zkratka pro „Generative Pre-trained Transformer 4“, což je v češtině „Generativní předtrénovaný transformátor 4. generace“. Jedná se o nejnovější verzi jazykového modelu od společnosti OpenAI, která je známá i díky ChatGPT. GPT-4 je schopen generovat text, překládat jazyky, psát různé druhy...