zkrácení doby, po kterou je vyplácen předčasný důchod

Krácení Předčasného Důchodu

Krácení předčasného důchodu: Co se chystá?

Výše předčasného důchodu Výše předčasného důchodu se odvíjí od počtu dní, o které si ho žadatel chce zkrátit oproti řádnému starobnímu důchodu. Čím dříve před dosažením důchodového věku o předčasný důchod požádáte, tím více bude krácen. Krácení probíhá trvale, a to po celou dobu pobírání...