Zabezpečení Wi-Fi sítě krok za krokem

Každý z nás provozuje doma nebo ve firemním prostředí bezdrátovou Wi-Fi. Ta umožňuje připojení k internetu notebookům, mobilním telefonům a ostatním zařízením bez použití síťového kabelu. Právě díky tomu, že je tato síť bezdrátová, může jí v závislosti na dosahu vidět spousta ostatních lidí. Z toho důvodu je třeba klást důraz na zabezpečení Wi-Fi. Teď nemáme na mysli zrovna VPN nebo něco podobného, ale konkrétní tipy pro nastavení Wi-Fi routeru.

Začněte tím nejzákladnějším

Pokud chcete dobře zabezpečit Wi-Fi doma a ve firmě, určitě změňte výchozí přístupové údaje k bezdrátovému routeru. Vytvořte si složité heslo, které bude dostatečně dlouhé a bude obsahovat velká písmena, číslice a v ideálním případě speciální znaky. To je však pouhý začátek pro dobré zabezpečení Wi-Fi.

Zabezpečení Wi-Fi od A až do Z

Následovat by mělo vhodné pojmenování bezdrátové sítě neboli SSID, které je viditelné. Do jeho názvu určitě neudávejte své jméno a nějaké konkrétní osobní údaje. O dalších tipech na zabezpečení se více rozepíšeme prostřednictvím níže uvedených otázkách a odpovědích. Nečekejte ovšem žádná doporučení na antivirové programy, to rozhodně ne.

Co je to WPA2-PSK?

Jde o zkratku pro standard šifrování, který byste měli zvolit v rámci nastavované Wi-Fi sítě. I pro připojení uživatelů k síti použijte dostatečně silné heslo. Rozhodně se vyhněte méně bezpečnému standardu WPA.

Jak více zabezpečit Wi-Fi síť?

Vsaďte kupříkladu na filtrování MAC adrese. Jde o jedinečnou adresu každého zařízení, kterému umožníte připojit se k Wi-Fi routeru. Ať už to souvisí se správou nebo samotným přihlášením do sítě.

Co když nechci pustit návštěvu do své domácí Wi-Fi sítě?

Tak na příslušném routeru provozujte dvě oddělené sítě, z nichž jedna bude pro hosty.

Co dalšího udělat pro zabezpečení Wi-Fi?

Nezapomeňte aktualizovat firmware routeru, díky čemu jsou odstraněny jakékoliv bezpečnostní díry.

Co jiného mám v rámci zabezpečení ještě dělat?

Čas od času si zkontrolujte, jaká zařízení se pohybují na Vaší síti.